<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Linkjes

De website die hoort bij de organisatie die veel doet voor de Bredase dichters en voor de poëzie in het algemeen;

www.gedichtgeopend.nl

Drie “instanties” die ook veel bezig zijn met poëzie:

www.bibliotheekbreda.nl

www.parabreda.nl

www.uitinbrabant.nl/uib/breda/site/

Met Naomi’s Jazz Quartet heb ik al diverse optredens samen gehad. De website van deze bezige bij geeft een heel scala aan informatie. Naomi verstuurt ook een agenda per mail met allerlei optredens rondom jazz. 

Haar website is: www.naomi-adriaansz.nl

De website van mijn geliefde (toevallig ook de titel van één van mijn geliefde gedichten, namelijk De Geliefde), die op onnavolgbaar mooie manier mijn woorden op muziek zet, of mij begeleidt bij alle optredens in en rond Breda: www.dbtje.com >>