<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Linkjes

Voor een aantal van mijn recensies over theater en wat artikeltjes rondom mijn dichterschap kun je terecht op de website van BN/DeStem: www.bndestem.nl

Het amateurtheater in Noord-Brabant wordt vertegenwoordigd door het BCA en het CVA. De link voor het BCA is:

http://www.bcabrabant.nl

De website van het CVA is te vinden via deze link:

http://www.cvakunst.nl

http://www.marijekos.com

http://keramiektheakanters.weebly.com

http://www.joycebeckker.nl>>