Vooral ook voor de tentoonstelling die op 3 maart 2007 in de Stadsgalerij geopend werd. Alle kunstwerken zijn op deze avond getoond en besproken in het kader van de samenwerking.

De tentoonstelling

De tentoonstelling bevatte (bijna uitsluitend) nieuw werk van de zeven kunstenaars, met als extra wat werk van mijn vader, tezamen met de gekozen gedichten. Ik wilde hem postuum eren via de po√ęzie en een enkel werk ter illustratie. Opvallend was de bijzondere belangstelling van twee kunstenaars voor de gedichten over mijn vader. Tijdens de opening waren er muzikale acts rondom de presentatie van de bundel. Het zo een manifestatie van regionaal kunstenaarschap geworden, die inhoudelijk en vormelijk een eenheid in verscheidenheid vormde. Het lag in de bedoeling nieuwe muziek, gebaseerd op gedichten uit de bundel, te laten horen tijdens de expositie en deze later op een cd toe te voegen aan de bundel. Op deze manier zouden de componenten taal, beeld en klank een eenheid vormen. Tot nu toe zijn er al wel een achttal composities, maar de cd zal op zijn vroegst einde 2008 klaar zijn. Deborah Jacobs is daar mee bezig. Zij kan putten uit een arsenaal van muzikanten. De Stadsgalerij was een perfecte plaats voor ons idee om kunst midden tussen het publiek te brengen, namelijk centraal in de stad. Alle dagen van de week, behalve maandag, was de tentoonstelling geopend voor bezoekers.>>